Daily Archive: March 28, 2018

Mar 28

TSA-Phê Đi Ăn nhẹ, cảm Hứng

2. PRE-CHUẨN BỊ ĐI

Tất cả chúng ta đều biết sân bay hãng hàng không và thực phẩm chỉ là không tốt. Ở tất cả. Nhưng nhiều người của chúng ta bị mắc kẹt phía sau an ninh mà không có một rắn ăn vặt chiến lược — và đó có thể dẫn đến không mong muốn sự lựa …

Continue reading »